Anime Information
Daisetsusan no Yuusha Kibaou

Daisetsusan no Yuusha Kibaou 6.87

Other Name: King Fang, Oyuki Yama no Yuusha Haou, Daisetsuzan no Yuusha Kibaou, 大雪山の勇者 牙王

Daisetsusan no Yuusha Kibaou